9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

Het lijkt erop dat er vanuit de overheid eindelijk aandacht komt voor de problemen rond ouderverstoting. Zo kwam deze week in het nieuws dat de politiek ouders die zich niet houden aan de omgangsregeling harder wil gaan aanpakken. De SP en de VVD komen met een voorstel waarin wordt gepleit voor strengere straffen voor deze weiger-ouders

Kind slachtoffer

Het komt maar al te vaak voor dat ouders die een scheiding achter de rug hebben hun kind lange tijd niet zien, doordat de ex de omgangsregeling dwarsboomt. Deze zogenaamde weiger-ouders komen hier nu vaak makkelijk mee weg. Je kunt nu maar weinig doen als de ex zich niet aan de omgangsregeling houdt. Het blijft meestal bij een poging tot mediation, die meestal op niets uitloopt. Hierdoor krijgt één van de ouders zijn/haar kind niet meer te zien. Niet alleen vervelend voor de betreffende ouder, maar vooral ook voor het kind. Het kind wordt in dit geval het slachtoffer van de scheiding van hun ouders.

Voorstellen

Het kabinet is het ermee eens dat er ingegrepen moet worden en verwachten nog dit jaar een aantal voorstellen van de SP en de VVD. De Kamer wil dat dit soort gevallen voortaan onder het strafrecht gaan vallen of dat de wet wordt aangepast, zodat er maatregelen genomen kunnen worden als de ene ouder de andere buitensluit.