Wanneer ouders gaan scheiden is dit een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. Als de ouders vervolgens in een vechtscheiding komen kan dit grote gevolgen hebben voor kinderen. Kinderen worden in een (v)echtscheiding aan verschillende risico’s blootgesteld. Enkele risico’s hebben grote invloed op het welzijn van de kinderen. Vooral bij vechtscheidingen zijn de risico’s op nadelige gevolgen groot omdat kinderen lange tijd aan het conflict worden blootgesteld. De kinderen ervaren een lange tijd stress, krijgen te maken met schaamte en schuldgevoelens, ouders zijn negatief over elkaar in bijzijn van kinderen, ouders hebben meer aandacht voor conflict dan de kinderen, veiligheid en geborgenheid van gezin verdwijnt en kinderen hebben meer moeite om de scheiding een plek te geven.

Zit jij als ouder in een vechtscheiding, zoek tijdig hulp! Wij luisteren naar jouw verhaal en geven advies. Bel ons op 088-6002810 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in en wij bellen jou op een gewenst tijdstip terug.

Slechte relatie ouder

Door het ervaren van de vele ruzies, ouders die elkaar zwartmaken en het wonen bij één ouder zie je dat sommige kinderen een slechte relatie krijgen met één of beide ouders. Dit is niet wenselijk, want ouders zijn er juist om vertrouwen en een basis te geven aan hun kinderen. Een slechte relatie met een ouder leidt in sommige gevallen tot een loyaliteitsconflict. Waardoor er ouderverstoting ontstaat.

Fysiek en psychologisch ouderlijk geweld

Veel kinderen waarvan de ouders in vechtscheiding zitten komen in contact met psychologisch geweld of fysiek geweld. Dit kan tussen de ouders onderling zijn, maar ook richting het kind. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen zien te worden. Zowel geestelijk als fysieke mishandeling heeft grote gevolgen voor een kind.

Veranderingen voor het kind

Wanneer ouders uit elkaar gaan verandert er voor een kind ontzettend veel. Ze raken het gezinsleven wat ze hadden kwijt. Daarbij verandert ook hun dagelijks leven. Papa en mama wonen niet meer bij elkaar, ze krijgen een tweede thuis, het dagelijks ritme van halen en brengen veranderd en de feestdagen worden verdeeld over papa en mama. In sommige gevallen verandert er nog veel meer, bijvoorbeeld wanneer één van de ouders en nieuwe partner krijgt, ver weg verhuist of een kind krijgt met de nieuwe partner. Als er teveel veranderingen zijn geeft dit weer meer risico op problemen.

Financiële achteruitgang

Een scheiding kan grote financiële gevolgen hebben voor een familie. Omdat beide ouders nu de lasten van een huis hebben geeft dit vaak meer financiële zorgen. Daarnaast willen beide ouders een slaapkamer inrichten met toebehoren. Wanneer een kind een sterke financiële achteruitgang ervaart en daardoor terug gaat in levensstandaard geeft dit meer risico op problemen.