Een scheiding heeft veel impact op een kind. Als de ouders vervolgens in een vechtscheiding komen kan dit grote gevolgen hebben. Kinderen worden in een (v)echtscheiding aan verschillende risico’s blootgesteld. Sommige van die risico’s hebben grote invloed op het welzijn van de kinderen. Vooral bij vechtscheidingen zijn de risico’s groot omdat kinderen lange tijd aan het conflict worden blootgesteld. De kinderen ervaren een lange tijd stress, krijgen te maken met schaamte en schuldgevoelens, ouders zijn negatief over elkaar in bijzijn van kinderen, ouders hebben meer aandacht voor conflict dan de kinderen, veiligheid en geborgenheid van gezin verdwijnt en kinderen hebben meer moeite om de scheiding een plek te geven.

Zit jij als ouder in een vechtscheiding, zoek hulp! Wij luisteren naar jouw verhaal en geven advies. Bel ons op 088-6002810 (gebruikelijke belkosten) of vul ons contactformulier in en wij bellen jou op een gewenst tijdstip terug.

Slechte relatie ouder

Zijn er veel ruzies, woont een kind voornamelijk bij één van de ouders en wordt de andere ouder steevast zwartgemaakt, dan kan dit ervoor zorgen dat kinderen een slechte relatie krijgen met één of beide ouders. Het vertrouwen is weg en kinderen voelen zich niet meer vrij om zichzelf te zijn. Dit is natuurlijk vreselijk, want ouders zijn er juist om vertrouwen en een basis te geven aan hun kinderen. Een slechte relatie met een ouder kan grote gevolgen hebben en kan leiden tot ouderverstoting.

Loyaliteitsconflict

Kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders. Kunnen de ouders elkaar niet meer luchten of zien, is er alleen nog maar ruzie en wordt er constant negatief over elkaar gesproken, dan kan een kind hier heel erg van in de war raken. Kinderen begrijpen dit niet en gaan zich aanpassen aan het negatieve gedrag van hun ouders. Dat betekent dat een kind misschien een heel leuk weekend bij vader heeft gehad, maar hier thuis niet enthousiast over durft te vertellen, omdat moeder dan boos wordt. Ze proberen iedereen tevreden te houden en komen hierdoor in een loyaliteitsconflict terecht. Zij kunnen het gevoel krijgen te moeten kiezen. En kiezen kan nou eenmaal niet tussen de twee mensen waar je het meest van houdt.

Fysiek en psychologisch ouderlijk geweld

Veel kinderen waarvan de ouders in vechtscheiding zitten komen in contact met psychologisch geweld of fysiek geweld. Dit kan tussen de ouders onderling zijn, maar ook richting het kind. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen zien te worden. Zowel geestelijk als fysieke mishandeling heeft grote gevolgen voor een kind. Een kind kan hier de rest van zijn/haar leven last van houden. 

Veranderingen voor het kind

Wanneer ouders uit elkaar gaan verandert er voor een kind ontzettend veel. Ze raken het gezinsleven wat ze hadden kwijt. Daarbij verandert ook hun dagelijks leven. Pappa en mamma wonen niet meer bij elkaar, ze krijgen een tweede thuis, het dagelijks ritme van halen en brengen veranderd en de feestdagen worden verdeeld over pappa en mamma. In sommige gevallen verandert er nog veel meer, bijvoorbeeld wanneer één van de ouders en nieuwe partner krijgt, ver weg verhuist of een kind krijgt met de nieuwe partner. Als er teveel veranderingen zijn geeft dit weer meer risico op problemen.

Financiële achteruitgang

Een scheiding kan grote financiële gevolgen hebben voor een familie. Omdat beide ouders nu de lasten van een huis hebben geeft dit vaak meer financiële zorgen. Daarnaast willen beide ouders een slaapkamer inrichten met toebehoren. Wanneer een kind een sterke financiële achteruitgang ervaart en daardoor terug gaat in levensstandaard geeft dit meer risico op problemen.

Met welke problemen kunnen kinderen in een vechtscheiding te maken krijgen?

Al deze zaken kunnen veel problemen veroorzaken. Zo kan een kind door de onzekere situatie en het geruzie erg angstig worden. Kinderen gaan bijvoorbeeld weer bedplassen, willen bij pappa of mamma in bed slapen of gaan ineens slechter presteren op school. Hoe kinderen omgaan met een vechtscheiding is per kind verschillend. Het ene kind zal constant proberen de boel op te vrolijken, terwijl de ander juist probeert onzichtbaar te zijn om maar niemand tot last te zijn. Andere kinderen zullen juist heel veel aandacht vragen of zich heel dwars gaan gedragen. 

Een vechtscheiding kan er ook voor zorgen dat een kind gedragsproblemen gaat veroorzaken. Meestal uit zich dat op school. Het is dan ook heel belangrijk om de school op de hoogte te stellen van de situatie. Kinderen gaan pesten, lokken confrontaties uit of gaan zich dwars gedragen. Op latere leeftijd kan dit ervoor zorgen dat kinderen ontsporen met alle gevolgen van dien. De psychische schade die zij hebben opgelopen kunnen er dan voor zorgen dat zij bijvoorbeeld vluchten in drank of drugs.

Schakel op tijd hulp in!

Zorg ervoor dat jouw kinderen de juiste begeleiding krijgen en hun verhaal bij iemand kwijt kunnen. De huisarts kan jullie in contact brengen met iemand die hier goed bij kan helpen. Zelf kan je problemen voorkomen door iets te doen aan de strijd waar jullie in zitten. Een mediator of advocaat kan hier ook bij helpen.