De psycholoog mediator is gespecialiseerd in conflicten. Ze zijn naast mediator ook gedragsdeskundigen en weten hoe je met conflicten om moet gaan. Ook de psycholoog mediator is erop gericht jullie samen tot oplossingen te laten komen.

Diagnostische kennis

De psycholoog mediator kan door zijn diagnostische kennis goed bemiddelen in de emotionele en relationele sfeer. Dit kan prettig zijn wanneer emoties hoog oplopen zoals in een vechtscheiding. Een psycholoog weet adequaat om te gaan met deze situaties. Hij/zij richt zich erop om de emotionele verhouding te stabiliseren en zover mogelijk te herstellen. Daarnaast kunnen ze eventuele gedragsstoornissen herkennen indien hier sprake van is bij één van de ouders.

Psycholoog mediator en kinderen

Psycholoog mediators hebben ook veel kennis over de ontwikkelingsfase waar een kind zich in bevindt. Daarbij zijn zij ook op de hoogte van de bijkomende behoeften van een kind in een scheiding. Binnen een vechtscheiding is dit erg van belang. Kinderen zijn erg kwetsbaar en vaak de dupe binnen een scheiding. Aangezien kinderen zich continu ontwikkelen is het belangrijk ze zoveel mogelijk te beschermen.

Kosten besparen

Het inzetten van een psycholoog mediator kan de gang naar de rechtszaal voorkomen. Uiteindelijk scheelt dit heel veel tijd en daarnaast ook geld.