Heb je als minderjarige een conflict met je ouders, dan kan een bijzondere curator daar bij helpen. In een vechtscheiding is het belangrijk dat het kind een eigen stem krijgt. Een bijzondere curator kan hiervoor de aangewezen persoon zijn. Zij treden op in het belang van het kind. Dit is belangrijk en nodig, want kinderen zijn vaak ten onrechte de dupe in een vechtscheiding. En dit moet je als ouders altijd zien te voorkomen.

Wat kan een bijzondere curator betekenen?

Kinderen zijn vaak de dupe van een vechtscheiding. Dit kan veel vervelende gevolgen hebben. Het is belangrijk dat iemand opkomt voor de belangen van het kind. Kinderen hebben zelf geen toegang tot het recht, maar een curator heeft dat wel. De behoeften van de kinderen moeten in de rechtbank worden verwoord. Daarnaast is het belangrijk dat de curator invloed kan uitoefenen op de ouders. Het kind moet ten alle tijden op de eerste plaats worden gezet. Ouders moeten hiervan bewust zijn en blijven.

Wie moet optreden als bijzondere curator?

Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechter. Meestal gaat het hier om een psycholoog, orthopedagoog of gedragsdeskundige. Met hun pedagogische kennis weten ze goed wat belangrijk is voor het kind. Zij kunnen goed luisteren en de problemen van het kind onder woorden brengen. Wil jij graag een bijzondere curator aanstellen voor jouw kind, dan kan je dit doen door een advocaat in te schakelen die een verzoekschrift indient bij de rechtbank. 

Bijzondere curator aanvragen

Heeft een rechter tijdens een scheidingszaak het idee dat het inschakelen van een bijzondere curator belangrijk is om de belangen van de kinderen boven water te krijgen, dan zal de rechter dit initiatief nemen. Maar een minderjarige kan ook zelf om een curator vragen. Soms zijn het ook de ouders van een kind die een curator inschakelen om de belangen van het kind te waarborgen. De benoeming van een curator kan worden aangevraagd via een verzoekschrift. De kosten hiervoor kunnen worden vergoed via de gesubsidieerde bijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de curator wel zijn ingeschreven in het register van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Zet een curator in bij jullie (vecht)scheiding

Geef het kind een stem en zorg dat een bijzondere curator jullie kind bijstaat tijdens jullie (vecht)scheiding. Voorkom op deze manier dat jullie kind de dupe wordt in jullie vechtscheiding.

Wij helpen jou graag verder en brengen je graag in contact met een ervaren advocaat die je kan helpen bij het aanstellen van de curator. Bel ons op 088-6002810 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Wij staan je graag vrijblijvend te woord. Je staat er niet alleen voor!