Zijn er bepaalde kenmerken van ouders die in een vechtscheiding raken? Spelen opleiding of geloof bijvoorbeeld een rol? Uit onderzoek blijkt dat er bepaalde kenmerken zijn te onderscheiden. Hieronder behandelen we kort de kenmerken die wel en geen rol spelen bij een vechtscheiding.

Kenmerken die wel een rol spelen bij vechtscheidingen

Het blijkt ouders die gelovig zijn minder snel in een vechtscheiding raken. Of dit komt door andere waarden en normen of de eventuele invloed van de kerk is onduidelijk. Het wel of niet kiezen voor co-ouderschap na de scheiding heeft ook invloed. Wanneer ouders kiezen voor co-ouderschap raken ze minder gauw in een vechtscheiding terecht. Bij co-ouderschap wordt de zorg van de kinderen gelijk verdeeld. Mede hierdoor hebben de ouders meer contact met elkaar. Daarnaast blijken vechtscheidingen de laatste jaren toe te nemen. Ouders lijken minder respect voor elkaar te hebben en echtscheidingen verlopen helaas in veel gevallen problematischer dan vroeger.

Kenmerken die geen rol spelen bij vechtscheidingen

Opleiding blijkt geen rol te spelen bij het raken in een vechtscheiding. Het maakt niet uit of de ouders hoog of laag zijn opgeleid. Ook de leeftijd van de kinderen heeft geen invloed. Het is dus niet zo dat ouders door de drukte van jonge kinderen of de hectiek van puberende kinderen eerder in een vechtscheiding raken. Tot slot blijkt het niet uit te maken of ouders getrouwd of enkel samenwonend zijn.