Stiefouder zijn is niet gemakkelijk. Je krijgt te maken met verschillende rollen. Enerzijds ben je iemands partner, maar daarnaast ben je ook meteen co-ouder. Stiefouder zijn in een vechtscheiding is extra ingewikkeld. En brengt vaak extra beladen emoties mee. Hoe dan ook is het voor een stiefouder vaak hard werken om een plek in het gezin te krijgen. Of en in hoeverre dit lukt is mede afhankelijk van de stiefouder zelf, de partner, kinderen, andere ouder van de kinderen en de omgeving.

Stiefouder en relatie partner

Wanneer je een relatie krijgt met iemand die in een vechtscheiding zit kan dit soms best lastig zijn. Jouw nieuwe partner heeft veel ruzie met zijn ex en de scheiding verloopt moeizaam. Zo’n lastige scheiding heeft invloed op jouw partner en zal de nodige emoties met zich meebrengen. Dit is geen makkelijke situatie in een periode waarin jullie verliefd zijn en hier samen van willen genieten. Het is belangrijk dat jullie elkaars emoties respecteren en probeer er voor elkaar te zijn. Spreek daarnaast met elkaar af dat je avonden vrij houdt waarin je samen dingen onderneemt en het niet over de scheiding hebt. Focus je tijdens deze avonden op de positieve momenten samen. Daarnaast bestaat de kans dat de ex-partner van jouw partner jou betrekt bij de vechtscheiding. Probeer hier zoveel mogelijk buiten te blijven. De situatie wordt namelijk erg complex wanneer je besluit je hierin te gaan mengen en kan daarnaast de scheiding nog moeilijker maken.

Stiefouder en kinderen

Wanneer er sprake is van een vechtscheiding komen de kinderen in een loyaliteitsconflict. Kinderen zijn van nature trouw aan beide ouders. Wanneer ouders elkaar continu zwart maken en negatief over elkaar praten in bijzijn van de kinderen is dit voor de kinderen heel moeilijk. Als er op zo’n moment ook een stiefouder bijkomt kan dit voor de kinderen te complex worden. Het is voor hen teveel om dit allemaal in een keer te verwerken. Verwacht niet teveel van de kinderen en geef ze de tijd om je te leren kennen. Probeer vooral niet de rol van moeder/vader over te nemen. Kinderen zijn een stuk vertrouwen kwijt door een vechtscheiding en zullen dit met een stiefouder helemaal opnieuw moeten opbouwen. Dit kan een tijd duren en heeft tijd nodig. Het kan ook gebeuren dat het kind je buitensluit. Respecteer dit en probeer jezelf niet op te dringen. Wanneer iedereen de ruimte krijgt om aan de nieuwe situatie te wennen kan er ook iets heel moois ontstaan.