Vechtscheiding en familiebedrijf

04 mrt, 2019 | nieuws
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Een man en een vrouw hebben samen een rijschool. Ook drie van de vier dochters werken in het familiebedrijf. Het stel gaat scheiden en dit gaat niet zonder slag of stoot. Er ontstaat een flinke discussie over het werkgeverschap van de vrouw. Zij zou zich als slecht werkgever hebben gedragen, waardoor de man een billijke vergoeding eist. De vrouw is echter van mening dat haar man zich schuldig heeft gemaakt aan slecht werknemerschap en wil dat hij met lege handen vertrekt. Deze zaak kwam onlangs voor de kantonrechter.

Privéberichten

De vrouw is eigenaresse van de rijschool. De man is directeur. Vanaf september 2016 is hij ziek thuis. Per januari 2018 wil hij weer aan het werk. Dit wordt hem echter onmogelijk gemaakt door zijn vrouw. Zij zou al die tijd zijn privacy hebben geschonden door zijn mails te lezen en zijn snapchat en skype-activiteiten te volgen. Sommige van deze berichten werden door haar zelfs gedeeld met andere familieleden of werknemers. Daarnaast zou zij zich behoorlijk negatief over hem hebben uitgelaten. Dit alles zorgt er volgens meneer voor dat zijn gezag als directeur is aangetast. Hij kan zijn werk niet meer doen en wil dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Hij wil een transitievergoeding van ruim 58.000 euro en daarnaast een billijke vergoeding van 60.000 euro. Daar bovenop wil hij nog een vergoeding van juridische kosten van 12.000 euro.

Werkgever

De vrouw en werkgever vertelt een heel ander verhaal. Volgens haar heeft de directeur zich onterecht ziek gemeld. Daarnaast zou hij spullen van het bedrijf hebben gestolen en onterecht vakantiedagen hebben laten uitbetalen. Daarnaast zou zij hem hebben gevraagd zijn taken weer op te pakken, maar heeft hij dit geweigerd. Zij wil op haar beurt ook de arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van een verstoorde arbeidsverhouding. Zij is niet van plan een transitievergoeding of billijke vergoeding te betalen.

Zakelijk en privé

In dit geval heeft de privé situatie veel impact gehad op de zakelijke situatie. De kantonrechter is hier heel duidelijk over. Privézaken moeten privé blijven! Alle beschuldigingen die de man maakt richting de vrouw (het schenden van zijn privacy en de negatieve uitlatingen over hem) hebben duidelijk te maken met de privéproblemen van het stel. De kantonrechter is er dan ook niet van overtuigd dat de vrouw ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Andersom zijn ook alle beschuldigingen die de vrouw maakt niet bewezen. Ook hiervoor ligt de oorzaak duidelijk in de privésfeer.

Geen verwijtbaar handelen

Volgens de kantonrechter heeft geen van beiden verwijtbaar gehandeld. Wel is uit alles duidelijk geworden dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De arbeidsovereenkomst van de man wordt ontbonden met de transitievergoeding waar hij redelijkerwijs recht op heeft. Dit is een bedrag van 62.207 euro. Het concurrentiebeding wordt vanwege de leeftijd van meneer gematigd. Al met al zijn man en vrouw nu ook op dit vlak uit elkaar. Zo zie je maar hoeveel invloed een scheiding kan hebben!