Scholen worstelen met gescheiden ouders

05 jun, 2018 | Algemeen, Kinderen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Het aantal scheidingen in Nederland neemt toe. Daardoor zijn er ook steeds meer kinderen wiens ouders gescheiden zijn. In iedere klas zitten er wel een paar. Scholen krijgen hierdoor steeds vaker te maken met gekibbel tussen ouders en lopen hierdoor regelmatig tegen problemen aan.

Aanmelden op school

Het begint al met aanmelden op school. Want wat als de ene ouder kiest voor school A, maar de ander voor school B? Als schooldirecteur wordt je dan al snel onderdeel van het probleem. Volgens de wet moeten beide ouders akkoord gaan. In sommige gevallen gaat het heel ver en komt er zelfs een rechtszaak over de schoolkeuze. Als de rechter dan beslist dat het kind toch op school A komt, dan staat deze school bij de andere ouder al meteen met drie-nul achter. Zodra er problemen zijn zal de andere ouder verzuchten: “zie je nou wel, dit was geen goede keuze”. De school komt hierdoor behoorlijk klem te zitten.

Werkdruk

Het grote aantal gescheiden kinderen op scholen zorgt ervoor dat scholen steeds vaker te maken hebben met conflicten tussen ouders. Dit veroorzaakt juridische dilemma’s, maar verhoogt ook de werkdruk. Omdat scholen er in veel gevallen niet van uit kunnen gaan dat ouders informatie met elkaar delen moet alles twee keer verstuurd worden. Twee brieven over het schoolreisje, twee nieuwsbrieven, twee rapporten en twee uitnodigingen voor de ouderavond. Soms gaat het verder en moeten leraren in de gaten houden dat kinderen wel door de juiste ouder worden opgehaald en ontstaan er zelfs ruzies op het schoolplein tussen ouders.

Gelijk behandelen

Scholen moeten vooral de belangen van het kind in het oog houden en ouders zo gelijk mogelijk behandelen. Vooral voor leraren is het soms moeilijk om neutraal te blijven, omdat zij vaak alleen het verhaal van één kant horen. Toch is dat heel belangrijk. De school moet vooral geen onderdeel worden van het conflict, maar een neutrale en vooral veilige basis voor het kind zijn. Het helpt ook als een school duidelijke regels stelt. Zo kan een school bijvoorbeeld bepalen dat beide ouders op een ouderavond moeten komen. Een andere slimme regel is dat mails alleen worden beantwoord als de andere ouder in de CC staat.

Middelbare school

Op de middelbare school wordt het allemaal vaak nog een stukje ingewikkelder. Dit vooral omdat de kinderen op dat moment ook een mening hebben. De school heeft vanaf dat moment niet meer te maken met twee, maar met drie partijen.En dan is er nog de vraag hoe zuiver de mening van het kind is. Maakt een kind een bepaalde keuze omdat hij dat zelf wil of doet hij dat om vader of moeder een plezier te doen. Scholen geven aan dat het zou helpen als er voor dit soort situaties iemand is die het laatste woord heeft of die kan helpen om tot een oplossing te komen. Wellicht een goed punt voor de overheid om te bekijken.