9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Een man heeft een lijfrentepolis bij de ASR. Zijn zoon is medebegunstigde van deze polis. De zoon ligt in een vechtscheiding, waarbij de schoondochter erachter komt dat er een polis bij ASR bestaat. Zij vraagt informatie op bij de verzekeraar om op deze manier beslag te kunnen leggen op de inkomsten van de zoon. De man is van mening dat de verzekeraar deze informatie nooit had mogen verstrekken en legt een schadeclaim van duizenden euro’s neer bij de ASR. Kifid buigt zich over de zaak en besluit dat de ASR de informatie niet had mogen delen, maar dat een schadevergoeding niet op zijn plek is.

Lijfrentepolis

In mei 2016 ontdekt de verzekeringnemer dat zijn schoondochter de nodige informatie heeft gekregen van de ASR. Zij heeft een afschrift van zijn lijfrentepolis ontvangen. Meneer gaat verhaal halen bij de verzekeraar en krijgt te horen dat ASR in de veronderstelling was dat zij de vrouw van meneer aan de telefoon hadden. Zonder verdere controle hebben zij het afschrift verstuurd. Zij wil het afschrift gebruiken om beslag te kunnen leggen op de inkomsten van haar ex, de zoon van meneer.

Dinerbon

Uiteindelijk, meer dan een jaar later, legt de verzekeringnemer een claim neer bij de ASR. Hij eist duizenden euro’s schadevergoeding. ASR erkent dat zij zorgvuldiger met de polisgegevens hadden moeten omgaan. Zij bieden de man hun excuses aan en sturen hem een dinerbon van 150 euro als goedmakertje. Zij zijn echter niet van plan een schadevergoeding te betalen.

Inzage

ASR geeft aan dat er geen verband is tussen de privacyfout en de geclaimde schade. Ook zonder het afschrift was de ex-schoondochter er uiteindelijk achter gekomen dat er een lijfrentepolis bestand. Deze staat immers ook op de belastingaanslag. De man is het hier niet mee eens. Ze komen er samen niet uit. De klacht komt terecht bij de Geschillencommissie van het Kifid. Ook zij oordelen dat er sprake is van een privacyfout en dat er sprake is van onzorgvuldigheid. Maar ook zij vinden de schadeclaim ongegrond. Als de ex beslag had willen leggen op de lijfrente, dan was dat hoe dan ook gebeurd. Zij wist van het bestaan van de lijfrente en kende het polisnummer. Dit is eigenlijk al genoeg om beslag te kunnen laten leggen.