Jeugdbeschermers die te maken hebben met vechtscheidingen krijgen soms nogal wat te verduren. Regelmatig wordt hen partijdigheid verweten. Ouders vechten niet alleen tegen elkaar, maar soms ook tegen degene die hen probeert te helpen.

Klachten

Jeugdbeschermers die ouders moeten helpen bij hun vechtscheiding worden hierin gehinderd door de vele klachten die zij van de betreffende ouders ontvangen. Sommige ouders richten hun boosheid niet meer alleen op de ex, maar ook op de jeugdzorgmedewerker of gezinsvoogd die door de rechter is ingeschakeld. Het indienen van klachten via de klachtenprocedure gebeurt in dit soort situaties regelmatig. Hierdoor wordt de klachtenprocedure ingezet als instrument van de strijd. Dit zorgt ervoor dat zaken onnodig worden vertraagd en het leidt af van de hulp aan het kind. Om deze redenen overweegt Jeugdbescherming west (regio Den Haag) om de klachtenprocedure aan te passen.

Partij kiezen

Is er sprake van een vechtscheiding dan kan een rechter de kinderen onder toezicht van jeugdbescherming plaatsen. Er wordt een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) ingeschakeld die de ontwikkeling van de kinderen in de gaten houdt en met ouders afspraken maakt over bijvoorbeeld het halen en brengen van de kinderen. De ouders zijn dan vaak al enige tijd aan het strijden en er is vaak veel wantrouwen. Hierdoor worden jeugdbeschermers er maar al te vaak van verdacht partij te kiezen voor de ex. “De meeste klachten die bij ons binnen komen gaan voor een groot deel over partijdigheid. Een moeder hoeft maar te ontdekken dat de jeugdbeschermer vijf minuten met vader heeft staan praten en er wordt al een klacht ingediend”, zo zegt André Schellart van de klachtencommissie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Onterechte klachten

Een groot deel van de klachten wordt als onterecht bestempeld. Zo was er in 62 procent van de klachten sprake van een vechtscheiding. Van die klachten werd nog geen 12 procent gegrond verklaard. Ook in Amsterdam worden de meeste klachten gezien als ongegrond.

Vertragen

Sommige ouders maken misbruik van de klachtenprocedure. “Er zijn ouders die zeggen: “ik blijf net zolang klachten indienen tot ik krijg wat ik wil”, vertelt Marielle Vavier van Jeugdbescherming west. Het indienen van een klacht kan de hele procedure ook vertragen. Soms is dit het doel. Het afhandelen van een klacht van kan maanden duren. Deze tijd wordt door sommige ouders aangegrepen om de naleving van afspraken over de kinderen op te schorten.

Het beschermen van kinderen

Het doel van Jeugdbescherming is uiteindelijk het beschermen van kinderen. De organisatie heeft dan ook zijn twijfels of ze met de huidige klachtenprocedure de missie van de organisatie wel dient. “Iedereen moet het recht hebben een klacht in te dienen. Dit is ontzettend belangrijk. Maar bij vechtscheidingen gaat het altijd over de ouders, en nooit over het kind”, benadrukt Vavier.

Klachtenvrij half jaar

Om dit probleem op te lossen overweegt de organisatie een “Klachtenvrij half jaar” in acht te nemen. Er wordt in dat geval een afspraak met de ouders gemaakt om in ieder geval het eerste half jaar geen klacht in te dienen. Zo kan de situatie voor het kind zonder oponthoud verbeterd worden. Daarnaast overweegt Jeugdbescherming west het kind te betrekken bij een klacht, zodat zijn/haar perspectief ook meetelt in de klachtenprocedure.

Ook terechte klachten

Natuurlijk zijn er ook veel terechte klachten over jeugdbescherming. Helaas kunnen jeugdbeschermers niet altijd hun neutraliteit behouden en zitten de traditionele rolpatronen ook in de Jeugdzorg behoorlijk ingebakken. Daarnaast is het voor jeugdbeschermers ook soms lastig om de waarheid boven tafel te krijgen. De één zegt a de ander b en iedereen heeft tegenstrijdige belangen. Bas van ’t Hoff startte onlangs een rechtszaak tegen het Leger des Heils, omdat hij door hun bemoeienis jarenlang zijn kinderen niet te zien kreeg. Ook dit soort dingen gebeuren. Lees het artikel op echtscheidingswijzer.nl