Jeugdhulp bij conflictscheidingen opstarten vanuit rechtszaal

30 okt, 2018 | Algemeen, Juridisch, Kinderen, nieuws
9,5
Klanten vertellen

1344 beoordelingen

In Roermond is onlangs het startsein gegeven voor een nieuwe pilot die conflictscheidingen voor kinderen minder belastend moet gaan maken. De pilot heet Uniform Hulpaanbod (UHA) en zal worden toegepast bij scheidingsprocedures bij rechtbank Limburg.

Jeugdhulp

Het plan is om jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen. Op die manier wordt de schade die kinderen oplopen door vechtscheidingen zoveel mogelijk beperkt. Bij de pilot zijn ook de Raad voor de Kinderbescherming, diverse jeugdhulpaanbieders en advocaten betrokken. Door de jeugdhulp vanuit de rechtszaak in te zetten kan de rechter het resultaat van die hulp ook laten meewegen in zijn beslissingen.

Hoe werkt het?

Kinderrechters kunnen met deze pilot, meestal op advies van de Kinderbescherming en met instemming van de ouders, specifieke jeugdhulp inzetten. De kinderbescherming wordt meteen op de hoogte gesteld. Deze legt vervolgens contact met het lokale jeugdteam van de gemeente waar de kinderen wonen. Op deze manier is het de bedoeling dat de jeugdhulpverleners zo snel mogelijk met de ouders en kinderen van start gaan. De hulp wordt betaald door de gemeente. Uiteindelijk maakt de jeugdhulpverlener een eindrapport dat ook wordt doorgestuurd aan de kinderbescherming en de rechter.

Juiste hulp

De gemaakte afspraken vergroten de kans dat ouders en kinderen snel de juiste hulp krijgen en het hulptraject ook afmaken. Dit natuurlijk ook doordat de rechter het eindrapport van de hulpverlener ook laat meewegen in zijn/haar uitspraak. Hierdoor vergroot ook de kans dat kinderen niet langer schade oplopen. Dit voorkomt weer zwaardere en duurdere hulpverlening.

De pilot start op 1 januari 2019 en zal twee jaar duren. Tussentijds wordt geëvalueerd.