Inzetten regierechter in scheidingszaken succes

16 mei, 2017 | Algemeen, nieuws
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Afgelopen jaren experimenteerden rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam met een andere aanpak van echtscheidingszaken. Bij de experimenten werd er bij een scheiding één rechter aangewezen (regierechter), die vervolgens alle geschillen binnen het gezin behandelde. Dit zorgt voor een efficiënte en doelgerichte aanpak. Ook zorgt het inschakelen van één specifieke rechter voor een kortere doorlooptijd.

Vechtscheidingen voorkomen

Ongeveer 20 procent van alle scheidingen lopen uit op een vechtscheiding. Kinderen zijn hier eigenlijk altijd de dupe van. Vandaar dat familierechters op zoek gingen naar een oplossing om vechtscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zij komen nu met deze nieuwe aanpak van scheidingszaken.

Regierechter

Het experiment met de regierechter van Noord-Nederland en Rotterdam zorgt ervoor dat één rechter de scheiding van begin tot eind behandelt. Zo kan een rechter alle problemen in samenhang zien, is hij beter in staat de ouders aan te spreken en kunnen er beslissingen op maat genomen worden. De betrokken rechters en medewerkers kregen extra scholing op het gebied van conflictdiagnose. De resultaten waren zo goed, dat het plan van de regierechter nu landelijk wordt doorgevoerd.

Sneller en efficiënter

Beide regio’s hadden een andere aanpak. Zo werden in Rotterdam zaken waarin een ouderschapsplan ontbrak extra snel behandeld. In Noord-Nederland lag de focus op het plannen van de zittingen. Door het dossier goed te bekijken en een precieze schatting te maken van de tijd die nodig was werden onnodige vervolgzittingen voorkomen. Ook werden er duidelijke afspraken met hulpverleningsinstanties en gemeenten gemaakt, om mensen sneller te kunnen helpen.

Onderzoek

Natuurlijk lukt het niet altijd om een echtscheiding van begin tot eind door dezelfde rechter te laten behandelen. Dit in verband met roosters e.d. Toch lukte het in ongeveer 85 procent van de scheidingen wel om alle geschillen door één rechter te laten behandelen. Alle betrokken vonden de nieuwe aanpak doelgericht en efficiënt. Ook bleek dat zaken sneller waren afgerond. Of het inschakelen van een regierechter ook een de-escalerend effect heeft bij een vechtscheiding is nog niet duidelijk naar voren gekomen. Hier zal nog verder onderzoek voor nodig zijn.