9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Door het in het leven roepen van een app moet het voor hulpverleners gemakkelijker worden om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling door te geven.

Hulpverleners

De app is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierbij kun je denken aan leraren en leraressen, kinderopvangmedewerkers en zorgpersoneel.

Vijf stappen

De app werd ontwikkeld door de gemeenten in Noord-Oost Gelderland. Zij sloegen hierbij de handen ineen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De app laat in vijf stappen zien wat je moet doen als je vermoedt dat er sprake is van problemen in de huiselijke sfeer . Ook kun je in de app terecht voor tips en aanvullende informatie.

Geweld

De app richt zich op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij kun je dus ook denken aan seksueel geweld, eergerelateerd geweld, oudermishandeling, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

De app is voor professionals te downloaden via meldcode.nog.nl.