9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Ouderverstoting is een probleem dat in veel vechtscheidingen de kop opsteekt. Helaas kan je hier als ouder op dit moment maar weinig tegen doen. Het kabinet wil hier verandering in brengen. Zij willen ouders die zich na de scheiding niet aan de afspraken over de omgang houden harder gaan aanpakken. Demissionair minister Dekker geeft in een voorstel aan de Tweede Kamer aan dat dwang zoveel mogelijk vermeden moet worden, maar in dit geval niet uit te sluiten is.

Nalevingshulp

In het voorstel heeft Dekker het over zogenaamde ‘nalevingshulp’. Hij wil daarbij gebruik maken van een ‘specialist contactverlies’. Deze persoon moet een sleutelrol gaan spelen in een probleemsituatie en kan advies geven en ingrijpen waar nodig. De huidige instanties handelen teveel vanuit hun eigen gezichtspunt, samenwerking ontbreekt en vaak wordt er niet snel genoeg actie ondernomen. Het in het leven roepen van een ‘specialist contactverlies’ moet dit gaan verbeteren.

Sancties

Helpt het inschakelen van de nalevingshulp niet, dan kunnen er sancties worden opgelegd. Deze sancties variëren van dwangsommen tot het wijzigen van de omgangsregeling of hoofdverblijf van het kind. Zijn er acute problemen en komt de veiligheid van het kind in gevaar, dan wordt de politie ingeschakeld.

Expertteam ouderverstoting

De plannen van minister Dekker komen als reactie op de aanbevelingen van een expertteam ouderverstoting. Dekker neemt de aanbevelingen van de experts grotendeels over om op die manier kinderen van gescheiden ouders te beschermen.