Echtscheiding niet altijd complex

18 mrt, 2016 | nieuws
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Er wordt momenteel veel gesproken over vechtscheidingen. Toch verlopen de meeste scheidingen lang niet zo problematisch. “Je spreekt van een complexe scheiding als de ex-partners niet alleen elkaars belangen uit het oog zijn verloren, maar ook die van hun kinderen en jarenlang doorprocederen” zo zegt de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Gelukkig is niet iedere scheiding zo complex. Volgens cijfers van het CBS verloopt 82 procent van de scheidingen zonder geschillen. Dat betekent dat in 18 procent van de gevallen partijen het met elkaar oneens zijn. Een deel van deze 18 procent eindigt in een vechtscheiding.

Voorkomen lange procedures

Om lange procedures te voorkomen pleit de vFAS voor nadere specialisatievereisten voor familierechtadvocaten en voor het vroegtijdig toepassen van een regiezitting. Hiermee kan al aan het begin van de scheiding duidelijk worden of er sprake is van een mogelijke complexe scheiding, die voorkomen kan worden met behulp van de juiste advocaten.

Goedkoop is duurkoop

Goedkope online aanbieders, waarbij je als echtpaar eigenlijk alles zelf moet doen zonder enige vorm van begeleiding en besprekingen baren de vFAS grote zorgen. Vaak moeten deze mensen later alsnog naar een advocaat om gemaakte fouten weer recht te trekken. Dit brengt dan meestal behoorlijk wat kosten, maar ook langslepende procedures met zich mee met alle gevolgen van dien. Het doel van de vFAS advocaat- scheidingsmediator is juist om in een vroeg stadium een oplossing te zoeken voor eventuele geschillen voor deze kunnen escaleren. Op deze manier zorg je ervoor dat de relatie tussen de ouders niet onnodig wordt beschadigd.

Het kind voorop

Het belang van betrokken kinderen staat voorop. Als ouders is het vooral belangrijk om met elkaar te blijven overleggen, ook als de scheiding al achter de rug is. Ook na de scheiding zul je soms tegen veranderingen aanlopen, waardoor gemaakte afspraken niet meer van toepassing zijn en er andere oplossingen moeten komen. Professionele begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan kan hier erg bij helpen, ook na de scheiding.