Samenwerken Vechtscheiding.nl

Als u als advocaat, jurist of mediator ook van mening bent dat de consument recht heeft op goede rechtsbijstand voor een eerlijke prijs, dan kan aansluiten bij ons netwerk interessant voor u zijn.

Bijna 10 jaar ervaring

Op Vechtscheiding.nl hanteren wij de tarieven van Laagste Advocatentarief.nl. Deze sites zijn een initiatief van De Nationale Adviesbalie. Met bijna 10 jaar ervaring op internet als uitgever en eerstelijns helpdesk voor rechtshulp, is De Nationale Adviesbalie toonaangevend in de markt. Als geen ander zijn wij op de hoogte van wat er speelt op internet, binnen uw werkterrein en in de maatschappij. Hierdoor zijn wij in staat op elk moment in te spelen op marktontwikkelingen.

Op dit moment is er een belangrijke ontwikkeling gaande. Na onderzoek is namelijk gebleken dat de consument de toegang tot rechtshulp zeer lastig en onduidelijk vindt. Als je net boven een bepaald bedrag verdient, krijg je geen rechtsbijstand, maar krijg je een hoog advocatentarief voor je kiezen. Dit advocatentarief is vervolgens ook nog eens veel hoger dan het tarief van € 105,61 exclusief btw dat de advocaat van de overheid ontvangt. Dat is in de ogen van veel mensen oneerlijk en daarnaast vaak onmogelijk om te betalen.

Voor mensen die net boven de toevoegingsgrens zitten is een uurtarief van € 200,- of meer per uur niet te betalen. Het gevolg is dat deze mensen het er maar bij laten zitten. Zij kunnen zich deze kosten niet permitteren en doen dus maar niets.

Lancering Vechtscheiding.nl

Vechtscheiding.nl is de eerste dochtersite van Laagste Advocatentarief.nl. De sites hebben hetzelfde concept: ervaren advocaten tegen een laag uurtarief! Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan het doorzichtiger en toegankelijker maken van rechtshulp. Wij willen rechtsbijstand voor iedereen betaalbaar maken. Het uurtarief van € 105,61 exclusief btw dat wij hanteren, is gelijk aan de vergoeding van de overheid. Dit tarief is duidelijker, toegankelijker, logischer en haalbaarder voor de meeste rechtzoekenden.

Hoe wij werken

De eerstelijns rechtshulp doen wij zelf. Onze juridische medewerkers bellen de mensen die via de website aangeven rechtshulp te zoeken. Zij geven de mensen gratis advies en alleen als er echt behoefte is aan verdere rechtsbijstand verwijzen wij door naar een advocaat of mediator in ons netwerk.

De voordelen voor u op een rijtje:

  • Wij hebben een eigen contactcenter met ervaren juridische medewerkers.
  • Alleen aanvragen met een echt juridisch inhoudelijk probleem worden doorverwezen.
  • Algemene hulpvragen worden door ons zelf beantwoord.
  • Vanwege het laagste uurtarief is de betalende cliënt geen shopper.
  • De aanvrager wordt exclusief aan uw kantoor aangeboden.
  • U krijgt gefilterde aanvragen binnen uw werkgebied en rechtsgebied(en).
  • U krijgt bij ons een vast contactpersoon en ons tevredenheidsonderzoek houdt u en ons scherp!

Wilt u deel uitmaken van ons netwerk?

Wilt u deel uitmaken van ons juridische netwerk of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Telefonisch via 055-539 56 50 of per e-mail ecoppens@nab.nl. Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe deelnemers. Dit, omdat de vraag naar betaalbare rechtsbijstand sterk toeneemt. Ook willen wij de rechtsgebieden op den duur verder uitbreiden.