Scholen worstelen met gescheiden ouders

Het aantal scheidingen in Nederland neemt toe. Daardoor zijn er ook steeds meer kinderen wiens ouders gescheiden zijn. In iedere klas zitten er wel een paar. Scholen krijgen hierdoor steeds vaker te maken met gekibbel tussen ouders en lopen hierdoor regelmatig tegen problemen aan. Aanmelden op school Het begint al met aanmelden op school. Want […]

Lees verder

Jeugdzorg in de knel

Jeugdbeschermers die te maken hebben met vechtscheidingen krijgen soms nogal wat te verduren. Regelmatig wordt hen partijdigheid verweten. Ouders vechten niet alleen tegen elkaar, maar soms ook tegen degene die hen probeert te helpen. Klachten Jeugdbeschermers die ouders moeten helpen bij hun vechtscheiding worden hierin gehinderd door de vele klachten die zij van de betreffende […]

Lees verder

Anti-vechtscheidingsclausule bij notaris

Als je gaat trouwen sta je er niet bij stil dat het ook mis zou kunnen gaan. Toch krijgen stellen die gaan trouwen vanaf nu een anti-vechtscheidingsclausule aangeboden bij de notaris. Realistisch “Het maken van afspraken over het uit elkaar gaan als je net gaat trouwen is niet heel gezellig. Toch is het belangrijk om […]

Lees verder

Overheid bemoeit zich met vechtscheiding

Vechtscheidingen hebben de aandacht van de overheid. Vorig jaar werd de Divorce Challenge gestart. De regering vroeg burgers om met ideeën te komen om vechtscheidingen tegen te gaan. Ook dit jaar blijft de aandacht voor de vechtscheiding bestaan. Kinderen Degene die zich dit jaar zal bezighouden met de vechtscheidingsproblematiek is André Rouvoet van de Christen-Unie. […]

Lees verder

Hengelo strijdt tegen vechtscheidingen

Vechtscheidingen kunnen vooral voor kinderen heel veel stress met zich meebrengen. De gemeente Hengelo gaat de strijd aan tegen vechtscheidingen om te voorkomen dat kinderen in een machtsstrijd worden betrokken. Daarnaast hoopt de gemeente dat hulp bij het voorkomen van een vechtscheiding helpt om de kosten voor jeugdhulp terug te dringen. Proef Het Hengelose project […]

Lees verder

Inzetten regierechter in scheidingszaken succes

Afgelopen jaren experimenteerden rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam met een andere aanpak van echtscheidingszaken. Bij de experimenten werd er bij een scheiding één rechter aangewezen (regierechter), die vervolgens alle geschillen binnen het gezin behandelde. Dit zorgt voor een efficiënte en doelgerichte aanpak. Ook zorgt het inschakelen van één specifieke rechter voor een kortere doorlooptijd. Vechtscheidingen voorkomen […]

Lees verder

Meer kinderen ontvoerd naar buitenland

In 2016 is het aantal Nederlandse kinderen dat werd ontvoerd naar het buitenland flink gestegen. In totaal werden in 2016 maar liefst 251 kinderen naar het buitenland ontvoerd. 433 kinderen dreigden slachtoffer te worden van ontvoering. De kans dat er meer ontvoeringen zijn die niet zijn gemeld is erg groot. Er is vaak veel schaamte, […]

Lees verder

Verplichte opvoedcursus

Het aantal gevallen van kindermishandeling stijgt nog steeds. Jaarlijks gaat het om ruim 100.000 gevallen. De Taskforce kindermishandeling, een werkgroep onder leiding van Eberhard van der Laan, pleit voor een verplichte opvoedcursus voor Nederlandse ouders om kindermishandeling te voorkomen. Ook pleiten zij voor meer aandacht voor kinderen bij (v)echtscheidingen. Belang van het kind De belangen […]

Lees verder

Tijdelijk onderdak in parentshouse

Een nieuwe ontwikkeling voor ouders die te maken hebben met een scheiding. In Amersfoort kunnen ouders in de eerste fase van hun scheiding terecht in een zogenaamd parentshouse. Dit parentshouse biedt één van de betrokken ouders een rustig onderdak. Dit zorgt voor minder spanning bij de betrokken kinderen. Belang van kinderen “Het gaat ons om […]

Lees verder

Positieve reacties op inzet gedragskundige

Ouders, kinderen en rechters geven allemaal aan tevreden te zijn over de inzet van gedragskundigen bij vechtscheidingen. De gedragskundigen treden op als belangenbehartiger voor kinderen in complexe echtscheidingszaken. Bij rechtbank Zeeland-West-Brabant vond het afgelopen jaar een proef plaats om te kijken of het inzetten van gedragsdeskundigen kan helpen bij vechtscheidingen. Vechtscheidingen Vechtscheidingen lijken steeds vaker […]

Lees verder